අප ගැන

ශාස්ත්රය යනු ග්‍රහලෝක පිහිටීම් සහ ඒවායේ චලනයන් මත පදනම් වූ පුරාණ විද්‍යාවකි. අපගේ ජ්‍යොතිෂ උපදේශකයින්ට ග්‍රහලෝක චලනයන් පිළිබඳ දැනුම හා අත්දැකීම් ඒකාබද්ධව පුද්ගලයෙකුගේ ජීවිතයේ කැලඹීම් ඇතිවීමට හේතුව සාර්ථකව හඳුනාගත හැකිය. ඔවුන් ඔබේ ගැටළු වලට සහසම්බන්ධයක් ඇති කර පිළියම් යෝජනා කරනු ඇත.

අපේ ජ්‍යෝතිශාස්ත්‍රයින් ඔවුන්ගේ ක්ෂේත්‍රයේ සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා ඇත. ඔවුන් සුවිශේෂී ලෙස පැහැදිලි වන අතර ඔවුන්ගේ ප්‍රවේශය තුළ ගැඹුරු තෘප්තියක් ලබා ඇත. ඔබේ ජීවිතය හෝ අනාගතය පිළිබඳව ඔබට යම්කිසි සැලකිල්ලක් හෝ විමසීමක් තිබේ නම් සහ ජ්‍යෝතිෂය පිළිබඳ උපදෙස් අවශ්‍ය නම් අපගේ ජ්‍යොතිෂවේදීන්ගෙන් විමසන්න. අපි වසර 5 කට වැඩි ජ්‍යොතිෂ සේවයක් ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම කීර්තිමත් ජ්‍යොතිෂ ආයතනයකි. ඔබ අපට ලියන විට, කරුණාකර ඔබගේ නම දිනය, වේලාව සහ උපන් ස්ථානය සඳහන් කරන්නැයි අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

Our Expert Team : Mr Sunil Hettiarachchi (25 years experience) / Mr Bimal Sooriyaarchchi (15 Years Experience)/ Mr Kamal Senarathne (10 Years Experience)

Available Languages : සිංහල